Preko ili više od

Pri­jed­log preko ponaj­prije je mjesni pri­jed­log, što znači da ozna­čuje odnose u prostoru.

Pri­jeći preko ulice.

Pre­sko­čio je preko ograde.

Puto­vali smo preko Njemačke.

Nije dobro ovaj pri­jed­log upo­treb­lja­vati u koli­čin­skom zna­če­nju umjesto izraza više od.

U filmu je glu­milo preko sto sta­tista. > U filmu je glu­milo više od sto statista.

Osvo­jio je preko šest mili­juna kuna. > Osvo­jio je više od šest mili­juna kuna.

Litra goriva stoji preko deset kuna. > Litra goriva stoji više od deset kuna.

Scroll To Top