Ilustracija kovanice eura s likom kune

Riječ-dvije o euru i centu

Kako se sklanjaju imenice euro i cent, kaže li se "dvadeset centi" ili "dvadeset centa", pišu li se velikim ili malim početnim slovima te koje su im kratice.
Rijeka Nil

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Virus Zapadnoga Nila dobio je ime prema Zapadnome Nilu, subregiji na sjeverozapadu Ugande, gdje je najprije detektiran. Bolji bi naziv bio zapadnonilski virus.
Put kroz šumu

Kako pišemo, slijedeći ili sljedeći?

Iako slične, ove riječi ne znače isto. Slijedeći je glagolski prilog sadašnji te nije promjenjiv, dok je sljedeći pridjev i mijenja se prema rodu, broju i padežu.
Nova godina

Nova godina ili nova godina

Tko se nije našao u situaciji da ne zna kako čestitati nadolazeću…
[Autor: Ron Doke]

Božićni ili božićni

Bliži nam se Božić te su Božićni darovi, Božićni blagdani,…