Bubamara

Buba­mare su kukci iz poro­dice Coc­ci­nel­li­dae. Nazi­vaju se i bož­jim ovči­cama. Ime­nica buba­mara, kao što vidite, piše se spo­jeno, kao jedna riječ. Neri­jetko se ipak gri­ješi pri­li­kom skla­nja­nja, i to tako da se skla­nja kao dvije riječi (buba mara), što nije pravilno.

JEDNINA

MNOŽINA

 

pra­vilno

nepra­vilno

pra­vilno

nepra­vilno

N

buba­mara

buba­mare

bube­mare

G

buba­mare

bube­mare

buba­mara

bubi­mari

D

buba­mari

bubi­mari

buba­ma­rama

buba­ma­ma­rama

A

buba­maru

bubu­maru

buba­mare

bube­mare

V

buba­maro

bubo­maro

buba­mare

bube­mare

L

buba­mari

bubi­mari

buba­ma­rama

buba­ma­ma­rama

I

buba­ma­rom

bubo­ma­rom

buba­ma­rama

buba­ma­ma­rama

 

Scroll To Top