Planet ili planeta

[Izvor: Wikipedia]

[Izvor: Wiki­pe­dia]

Između ovih oblika pred­nost valja dati obliku pla­net. Naime u hrvat­skome je jeziku prev­la­dao muški rod. Riječ potječe iz grč­koga jezika (prema astēr planētēs − „luta­juće zvi­jezde”, „zvi­jezde luta­lice”). Odba­ci­va­njem grč­koga dočetka -es dobili smo pla­net. U latin­skome riječ glasi pla­neta i otud ina­čica u žen­skome rodu.

Bilo kako bilo, u hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ova ime­nica u muškome rodu. Načelno je mogla biti i u žen­skome, ali nije i zato valja upo­treb­lja­vati oblik pla­net, a ne pla­neta.

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

jed­nina

mno­žina

jed­nina

mno­žina

N

pla­net

pla­neti

pla­neta

pla­nete

G

pla­neta

pla­neta

pla­nete

pla­neti

D

pla­netu

pla­ne­tima

pla­neti

pla­ne­tama

A

pla­net

pla­nete

pla­netu

pla­nete

V

pla­nete

pla­neti

pla­neto

pla­nete

L

pla­netu

pla­ne­tima

pla­neti

pla­ne­tama

I

pla­ne­tom

pla­ne­tima

pla­ne­tom

pla­ne­tama

Dakle valja pri­pa­ziti pri upotrebi.

Dan pla­nete Zem­lje > Dan pla­neta Zemlje

pla­nete Sun­čeva sus­tava > pla­neti Sun­čeva sustava

pla­neta Mars > pla­net Mars

Scroll To Top