Pomogni ili pomozi

Mnogi su u nedo­umici kada tre­baju upo­tri­je­biti impe­ra­tiv gla­gola pomoći. Dobra je vijest da ovaj gla­gol ima dvos­truke oblike za impe­ra­tiv, što znači da je dobro i pomogni i pomozi.

 

JEDNINA

MNOŽINA

1.

pomognimo/pomozimo

2.

pomogni/pomozi

pomognite/pomozite

3.

Gla­gol odmoći, koji je anto­nim (suprot­nica) gla­golu pomoći, tako­đer ima dvos­truke oblike: odmogni i odmozi.

Slično je i s gla­go­lima izve­de­nima od gla­gola pomoći, to jest s pot­po­moći i pri­po­moći − impe­ra­tivi im glase pot­po­mogni i pot­po­mozi, odnosno pri­po­mogni i pri­po­mozi, iako se kod njih čini da oblici na -zi uzmiču pred obli­cima na -gni.

U osnovi nave­de­nih gla­gola zapravo je gla­gol moći, čiji impe­ra­tiv glasi samo mogni. Taj je oblik vrlo rijetko u upo­rabi, ali pos­toji. Iako bismo mogli oče­ki­vati da se izve­deni gla­goli pona­šaju slično osnov­nomu, to ipak nije tako. Suprotno nave­de­nim gla­go­lima s dvos­tru­kim obli­cima za impe­ra­tiv, impe­ra­tiv gla­gola domoći se glasi samo domogni se, impe­ra­tiv gla­gola izne­moći samo izne­mogni, od smoći glasi samo smogni, a od uzmoći uzmogni.

Kao što vidimo, impe­ra­tive od gla­gola u čijoj je osnovi gla­gol moći nije moguće „uni­fi­ci­rati”. Iako oblike na -gni imaju svi, kod nave­de­nih se dobrima sma­traju i oni na -zi.

Scroll To Top