Hvala na posjetu ili hvala na posjeti

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ova ime­nica glasi posjet, dakle u muškom je rodu, i nije dobro umjesto nje upo­treb­lja­vati žen­ski rod, to jest oblik posjeta.

Ime­nica se skla­nja kao većina ime­nica muškog roda.

 

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

jed­nina

mno­žina

jed­nina

mno­žina

N

posjet

posjeti

posjeta

posjete

G

posjeta

posjeta

posjete

posjeta

D

posjetu

posje­tima

posjeti

posje­tama

A

posjet

posjete

posjetu

posjete

V

posjete

posjeti

posjeto

posjete

L

posjetu

posje­tima

posjeti

posje­tama

I

posje­tom

posje­tima

posje­tom

posje­tama

Valja pri­pa­ziti i pri upo­trebi čes­tih sintagmi:

stu­dij­ska posjeta > stu­dij­ski posjet

radna posjeta > radni posjet

služ­bena posjeta > služ­beni posjet

kućna posjeta > kućni posjet

posjete zatvo­re­ni­cima > posjeti zatvo­re­ni­cima

ići u posjetu > ići u posjet

biti u posjeti > biti u posjetu

hvala na posjeti > hvala na posjetu.

Scroll To Top