Misterij ili misterija

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ova ime­nica u muškom rodu i glasi mis­te­rij. Ona potječe iz grč­kog jezika (mys­te­rion), a pre­uzeli smo je, kao i većinu grč­kih riječi, preko latin­skoga, u kojem glasi mys­te­rium.

Latin­ske ime­nice koje zavr­ša­vaju na ‑ium pre­uzi­mamo tako da se doče­tak -um zami­jeni gla­som j (sta­dij prema sta­dium, akva­rij prema aqu­arium, odnosno mis­te­rij prema mys­te­rium).

Valja pri­pa­ziti i na mno­žinu, ona glasi mis­te­riji, ne mis­te­rije.

MUŠKI ROD

ŽENSKI ROD

 

jed­nina

mno­žina

jed­nina

mno­žina

N

mis­te­rij

mis­te­riji

mis­te­rija

mis­te­rije

G

mis­te­rija

mis­te­rija

mis­te­rije

mis­te­rija

D

mis­te­riju

mis­te­ri­jima

mis­te­riji

mis­te­ri­jama

A

mis­te­rij

mis­te­rije

mis­te­riju

mis­te­rije

V

mis­te­riju

mis­te­riji

mis­te­rijo

mis­te­rije

L

mis­te­riju

mis­te­ri­jima

mis­te­riji

mis­te­ri­jama

I

mis­te­ri­jem

mis­te­ri­jima

mis­te­ri­jom

mis­te­ri­jama

 To je prava mis­te­rija. > To je pravi misterij.

mis­te­rije svi­jeta > mis­te­riji svijeta

naj­veće mis­te­rije > naj­veći misteriji

Scroll To Top