Zajutrak

Ime­nica zaju­trak ozna­čuje prvi dnevni obrok. Iako se neri­jetko sma­tra sino­ni­mom za doru­čak, on to zapravo ne mora biti, što ipak uve­like ovisi o izva­nje­zič­nim aspek­tima. Na kraju sama riječ doru­čak suge­rira da je to obrok koji se bla­guje kas­nije, to jest bliže ručku.

Eti­mo­lo­ški se riječ zaju­trak pove­zuje uz gla­gol zaju­triti („sva­nuti, zapo­četi dan”). Riječ je nesum­njivo jedna od onih koje je iznimno teško skla­njati i velik broj govor­nika hrvat­skog jezika ima s tim problema.

 

JEDNINA

MNOŽINA

N

zaju­trak

zaju­tarci

G

zaju­tarka

zaju­ta­raka

D

zaju­tarku

zaju­tar­cima

A

zaju­trak

zaju­tarke

V

zaju­tarku

zaju­tarci

L

zaju­tarku

zaju­tar­cima

I

zaju­tar­kom

zaju­tar­cima

Scroll To Top