Rijeka Nil

Virus zapadnoga Nila ili virus Zapadnoga Nila

Virus Zapadnoga Nila dobio je ime prema Zapadnome Nilu, subregiji na sjeverozapadu Ugande, gdje je najprije detektiran. Bolji bi naziv bio zapadnonilski virus.
Molbe

Kaže li se molba ili zamolba?

Iako se riječ zamolba nevjerojatno proširila posljednjih desetljeća, prednost valja dati imenici molba jer je u našem jeziku prisutna još od srednjega vijeka.
Put kroz šumu

Kako pišemo, slijedeći ili sljedeći?

Iako slične, ove riječi ne znače isto. Slijedeći je glagolski prilog sadašnji te nije promjenjiv, dok je sljedeći pridjev i mijenja se prema rodu, broju i padežu.
Porod i porođaj

Porod i porođaj

Suvremeni jezični savjetnici uglavnom strogo odjeljuju značenje…
Dar i poklon

Dar i poklon

Imenica dar stara je riječ koja potječe još iz praslavenskoga…