Djevojčica sa psom

S ili sa

Prijedlog s mala je riječ koja stvara velike probleme. Naime…
Auto

Ovaj auto ili ovo auto

Na imenicu auto dio jezikoslovaca i danas gleda sa zadrškom.…
Odmarati i odmarati se

Odmoriti i odmoriti se

Oba ova glagola, kao i njihovi nesvršeni parnjaci (odmarati…
Drvo

Od drveta do drva

Imenica drvo ima dvije sklonidbe: jednu prema osnovi drv‑ (drva,…
Identifikacija

Dino, Dine ili Dino, Dina

Kao što se iz naslova vidi, pisat ćemo o sklonidbi dvosložnih…