Prvi put ili prvi puta

Prvi put ili prvi puta

U hrvatskome standardnom jeziku izraz „prvi puta” ne smatra se dobrim.