Odmoriti i odmoriti se

Odmoriti i odmoriti se

Oba glagola pripadaju hrvatskome standardnom jeziku, no malo se razlikuju značanjem.
Sadrzi ili sadrzava

Kažemo li da paket nešto sadrži ili da nešto sadržava?

Oko ovih su glagola mišljenja podijeljena.
Je li obećanje dano ili dato?

Je li obećanje dano ili dato?

Glagol dati tvori glagolski pridjev trpni na dva načina, što rezultira oblicima dan i dat.
Teoretizirati ili teorizirati

Teoretizirati ili teorizirati

Glagol teorizirati ne bi trebalo upotrebljavati jer već imamo glagol teoretizirati.
Prianjaljke hobotnice

Prijanjati ili prianjati

U ovoj je riječi prisutna fonetska pojava koju nazivamo hijat ili zijev.