Je li obećanje dano ili dato?

Je li obećanje dano ili dato?

Glagol dati tvori glagolski pridjev trpni na dva načina, što rezultira oblicima dan i dat.
Zagrizen ili zagrižen?

Zagrizen i zagrižen

Ove pridjeve valja razlikovati jer je neprijatelj zagrižen, a kolač zagrizen.
Zahtijevan ili zahtjevan

Piše li se zahtjevan ili zahtijevan?

Zahtjevan je onaj koji traži ulaganje truda, a zahtijevan onaj koji netko zahtijeva.