Teoretizirati ili teorizirati

Teoretizirati ili teorizirati

Glagol teorizirati ne bi trebalo upotrebljavati jer već imamo glagol teoretizirati.
Prianjaljke hobotnice

Prijanjati ili prianjati

U ovoj je riječi prisutna fonetska pojava koju nazivamo hijat ili zijev.
Dobivati ili dobijati?

Dobivati ili dobijati

Hrvatskomu standardnom jeziku pripada samo infinitivni oblik dobivati.