Muzejem ili muzejom

Muzejem ili muzejom

Kod nekih imenica dolazi do prijeglasa, a kod nekih pak do disimilacije.
Riješiti, rješavati, rješenje

Riješiti, rješavati, rješenje

Pri pisanju ovih riječi nije lako razlučiti koji se oblik piše s ije, a koji s je.
Vagi ili vazi?

Vagi ili vazi

Drugim riječima, provodi li se kod ove imenice sibilarizacija u dativu i lokativu?