Euri i centi

Riječ-dvije o euru i centu

O sklonidbi imenica euro i cent, to jest kaže li se deset centi ili deset centa.
Auto

Ovaj auto ili ovo auto

Imenica auto u standardnom je jeziku muškog roda, baš kao i automobil.
Od drveta do drva

Od drveta do drva

Imenica drvo ima dvije sklonidbe, prema dvjema osnovama (drv i drvet ).
Dino, Dine ili Dino, Dina

Dino, Dine ili Dino, Dina

O sklonidbi dvosložnih muških imena koja završavaju na -o tipa Bruno, Dino, Vlaho.
Doha, glavni grad Katara

U Katru ili u Kataru

Posrijedi je zapravo nedoumica oko toga ima li imenica Katar nepostojano a.