Novine

Dnevna novina ili dnevne novine

Kad znači dnevni list, ovaj je izraz u standardnom jeziku u množinskom obliku.
S kliještima ili s kliještama

S kliještima ili s kliještama

U hrvatskome standardnom jeziku imenica kliješta srednjeg je roda i ima samo množinu.