Ciljan − ciljani − ciljni

Donosimo još malo pridjevnih paronima čije se značenje nerijetko…

Isti ili jednak

Pridjevne bliskoznačnice isti („koji je istovjetan sa samim…
Bol

Kako se sklanja imenica „bol”?

Imenica bol javlja se u muškom i u ženskom rodu. U muškom rodu označava tjelesni doživljaj patnje, dok u ženskom podrazumijeva osjet duševne patnje i trpljenja.

Uho − uha − uši − ušesa

Imenica uho u jednini je srednjeg roda, no njezina je množina (uši) ženskog roda. No ova imenica ima i proširenu množinu (ušesa) te oblike za dvojinu (uha).

Piše li se zahtjevan ili zahtijevan?

Pridjevi zahtjevan i zahtijevan imaju slično značenje. Zahtjevan je onaj koji iziskuje ulaganje truda, dok je zahtijevan onaj koji netko traži ili zahtijeva.