Niti.. niti [autor: Hartwig Kopp-Delaney]

Niti… niti

Simetrične veznike niti… niti upotrebljavamo za nijekanje…

Tekstni ili tekstualni

Imenica tekst potječe iz latinskog jezika (textus). Preuzeli…
Paket [autorica: Letha Colleen Myers]

Kažemo li da paket nešto sadrži ili da nešto sadržava

Oko davanja prednosti jednom od glagola sadržati i sadržavati…
Večer [autor: Kevin Chodzinski]

Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Riječ večer u standardnom je jeziku imenica ženskog roda,…
Večer [autor: Kevin Chodzinski]

Gruda ili grudva

U hrvatskome standardnom jeziku postoji samo imenica gruda. Ova…