Kupaona ili kupaonica

Imenice koje se tvore sufiksima ‑ona i ‑onica pripadaju takozvanim…

Svakog vikenda ili svaki vikend

U rečenicama Putujem svakog vikenda. i Putujem svaki vikend.…

Srednjevjekovni ili srednjovjekovni

U hrvatskome je standardnom jeziku pravilno samo srednjovjekovni.…

Optimalan − optimalniji − najoptimalniji

Iz latinskog smo preuzeli neke pridjeve koji u izvornom jeziku…

Naj”

Morfem naj- služi samo kao prefiks pri tvorbi superlativa pridjeva…