Aljaski ili aljaški malamut

Aljaski ili aljaški

Kako bi trebao glasiti pridjev prema imenici Aljaska − aljaski ili aljaški?
Potreban i potrebit

Potreban i potrebit

U standardnom se jeziku pridjevi potreban i potrebit značenjski razlikuju.
Studenog ili studenoga

Studenog ili studenoga

Dok su imena ostalih mjeseci imenice, studeni je pridjev, stoga se drugačije sklanja.