Preporučam ili preporučujem?

’Naj’

Morfem naj- služi samo kao prefiks pri tvorbi superlativa pridjeva i priloga.
Najjači, najači ili naj jači

Najjači, najači ili naj jači

Posrijedi je superlativ (treći stupanj komparacije ili stupnjevanja) pridjeva jak.
Gdje, kamo, kuda...

Igdje, ikamo, ikuda…

Prilozi igdje, ikamo, ikuda ponašaju se poput priloga gdje, kamo i kuda.
Gdje, kamo, kuda...

Prilog gdje i glagoli kretanja

Iako za prilog gdje govorimo da ne dolazi uz glagole kretanja, to nije uvijek točno.
Gdje - kamo - kuda

Gdje − kamo − kuda

Prilozi kamo i kuda prilažu se glagolima kretanja, a gdje glagolima mirovanja.