Bog ili bok

Bog ili bok

Bog i bok dvije su inačice pozdrava koji se rabi i pri susretu i pri rastanku.