Niti… niti

Niti… niti

Simetrične veznike niti… niti upotrebljavamo za nijekanje (jesnih) surečenica.
Jer i jel (jel', je l')

Jer i jel (jel’, je l’)

Jer je uzročni veznik, dok je jel (jel’ ili je l’) krnji oblik skupa je li.
Kamoli ili kamo li?

Kamoli ili kamo li

'Kamoli' je veznik, a 'kamo li' mjesni prilog s česticom li.
No,

No,

Pisanje zareza jedno je od najproblematičnijih područja u hrvatskom jeziku.
Ako ili ukoliko

Ako ili ukoliko

U govoru se rabe u istom značenju, no u standardnom jeziku jedan ima prednost.