Nabava ili nabavka

Nabava i nabavka

U hrvatskome standardnom jeziku imenice nabava i nabavka nemaju isto značenje.
Javno mijenje ili javno mnijenje

Javno mijenje ili javno mnijenje

Mnijenje je glagolska imenica nastala od glagola mniti („misliti, smatrati”).
Tok ili tijek

Tok ili tijek

Posljednjih desetljeća postoji tendencija razdvajanja značenja ovih riječi.
Dug i dugačak

Dug i dugačak

Pridjev dugačak javlja se od 17. stoljeća i znatno je mlađi od pridjeva dug.
Pritisak i tlak

Pritisak i tlak

Pritisak i tlak smatramo bliskoznačnicama s jasno razgraničenim značenjima.