Govedo

Govedski ili goveđi

I govedski i goveđi dobro su tvoreni pridjevi, no jedan je češći u upotrebi.
Teorijski i teoretski

Teorijski i teoretski

Iako se i danas katkad značenjem izjednačuju, njihova se značenjska polja razdvajaju.
Vodeni i vodni

Vodeni i vodni

Katkad je teško odrediti trebamo li upotrijebiti pridjev vodeni ili vodni.
Stranica

Strana i stranica

Katkad je teško odrediti trebamo li upotriijebiti imenicu strana ili stranica.
Potreban i potrebit

Potreban i potrebit

U standardnom se jeziku pridjevi potreban i potrebit značenjski razlikuju.