Injekcija

Kako se izgovara riječ „injekcija”

Glasovi n i j u riječi injekcija potječu od različitih latinskih morfema.
Ćevapi ili čevapi

Ćevapi ili čevapi

Iako riječ potječe iz arapskoga (käbāb), turski je bio jezik posrednik pri preuzimanju.
Kurikul ili kurikulum

Kurikulum i kurikul

Dvojba između oblika kurikulum i kurikul relativno je nova u hrvatskom jeziku.
Pejorativan ili pežorativan

Pejorativan ili pežorativan

U hrvatskome standardnom jeziku dobrim se smatra samo pridjev pejorativan.
E-pošta, e-mail, email

E‑mail, emajl, imejl, mejl…

Hrvatski standardni jezik nudi oblike e pošta, e adresa, e poruka, e pismo…