Uho − uha − uši − ušesa

Imenica uho u jednini je srednjeg roda, no njezina je množina (uši) ženskog roda. No ova imenica ima i proširenu množinu (ušesa) te oblike za dvojinu (uha).

Piše li se zahtjevan ili zahtijevan?

Pridjevi zahtjevan i zahtijevan imaju slično značenje. Zahtjevan je onaj koji iziskuje ulaganje truda, dok je zahtijevan onaj koji netko traži ili zahtijeva.
Creska kula

Što je kula, a što toranj?

Što je kula, a što toranj? Ove imenice označavaju građevine koje su više nego šire te mogu biti samostalne ili dio objekta. Ipak, kula i toranj ne znače isto.