RIP

Kratica RIP izvorno potječe iz latinskog jezika (od requiescat…