RIP

RIP

Kratica RIP izvorno potječe iz latinskog jezika, a znači „počivao/počivala u miru”.