Slijedeći ili sljedeći put

Slijedeći i sljedeći

Slijedeći je glagolski prilog sadašnji, dok je sljedeći pridjev.
Riješiti, rješavati, rješenje

Riješiti, rješavati, rješenje

Pri pisanju ovih riječi nije lako razlučiti koji se oblik piše s ije, a koji s je.