Crkva svete Katarine, crkva Svete Katarine ili crkva svete Katarine
Imena škola

Imena škola

Budući da su vlastita imena, na njih se odnose pripadajuća pravopisna pravila.
No,

No,

Pisanje zareza jedno je od najproblematičnijih područja u hrvatskom jeziku.
Cunami ili tsunami?

Cunami ili tsunami

Riječi se često preuzimaju iz drugih jezika te se prilagođavaju novome jezičnom sustavu.
Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

Vaterpolo utakmica ili vaterpolska utakmica

Biste li ikad rekli „nogomet-utakmica”?