Vi iz poštovanja

Vi iz poštovanja

U formalnoj komunikaciji uobičajeno upotrebljavamo množinske oblike.