Čija je riječ taj strašni „vers”?!

Najkraće rečeno − hrvatska! Ona se danas smatra zastarjelicom,…