Europska unija ili Europska Unija?

Sklanja li se kratica EU?

Dakle pitanje je kojeg je roda kratica EU i trebamo li je sklanjati.
RIP

RIP

Kratica RIP izvorno potječe iz latinskog jezika, a znači „počivao/počivala u miru”.