Euri i centi

Riječ-dvije o euru i centu

O sklonidbi imenica euro i cent, to jest kaže li se deset centi ili deset centa.