Ankete

Čes­tit ili sre­tan Božić
Kako naj­češće čes­ti­tate Božić?
Žumance, žutance, žuma­njak ili žutanjak
Kako vi kažete?
Nov­ča­nik, nov­čarka, lisnica
Koju riječ naj­češće upotrebljavate?
Uje­di­njeno Kra­ljev­s­tvo ili Uje­di­njena Kraljevina
Koje skra­ćeno ime zem­lje upotrebljavate?
Bel­gijci i Belgijanci
Kako nazi­vate sta­nov­nike Belgije?
„Neću” ili „ne ću”
Pišete li „neću” ili „ne ću”?

Scroll To Top