Tag Archives: banjalučki

Banjaluka ili Banja Luka

Ime grada susjedne nam Bosne i Her­ce­go­vine često stvara pro­bleme pri pisa­nju, a s pisa­njem izve­de­nica od toga imena još je i gore. Ime grada. Poku­šate li otkriti što ime ovoga grada znači, teško da ćete pogo­diti! Prva riječ, suprotno naj­češ­ćemu miš­lje­nju, nije ime­nica, nego pri­djev. Naime nije riječ o banji, kupa­li­štu ili topli­cama (prema tali­jan­skome bagno), nego o sta­rome posvoj­nom ... Read More »

Scroll To Top