Tag Archives: Belgijanac

Belgijac/Belgijka ili Belgijanac/Belgijanka

Jezi­kos­lovci nisu složni u stavu kojem od ovih parova valja dati pred­nost. Do otpri­like 1994. pos­to­jali su samo oblici Bel­gi­ja­nac i Bel­gi­janka, a nji­hovo pos­to­ja­nje nije nitko dovo­dio u pita­nje, odnosno nisu se uopće sma­trali jezič­nim problemom. Jezi­kos­lovci koji pred­nost daju obli­cima Bel­gi­jac i Bel­gijka tvrde da kada se etnik može tvo­riti i sufik­som ‑ac i sufik­som ‑anac, pred­nost valja ... Read More »

Scroll To Top