Tag Archives: bliznak

Bliznakinja, blizankinja ili blizanka

Hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku danas pri­pa­daju samo riječi bli­za­nac i bli­zanka. Mocij­ski je to par kao i ime­nice nez­na­nac i nez­nanka, kri­ža­nac i kri­žanka, mje­ša­nac i mje­šanka… Ove su riječi nas­tale prema pras­la­ven­skom i sta­ros­la­ven­skom obliku bliz­nьcь. Kas­nije su umet­nuta dva glasa a (blizanac), iako se kat­kad ume­talo samo drugo a (bliznac). Osim oblika bli­za­nac (i par­njaka mu bli­zanka), koji se ... Read More »

Scroll To Top