Tag Archives: bratovljev

Bratov ili bratovljev

U hrvat­skome se stan­dard­nom jeziku pred­nost daje obliku bra­tov. Posvojni se pri­djevi tvore ponaj­prije sufik­sima ‑ov, ‑ev, ‑in (ali i ‑ljev): kan­di­dat + ‑ov > kan­di­da­tov, pirat + ‑ov > pira­tov, brat + ‑ov > bra­tov. Nema potrebe da na posvojni pri­djev bra­tov doda­jemo još jedan sufiks za tvorbu posvoj­nog pri­djeva (brat + ‑ov + ‑ljev). Slično vri­jedi i za ... Read More »

Scroll To Top