Tag Archives: Breaking Bad

Što točno znači „breaking bad”?

Breaking Bad

Kad sam se prvi put susrela s nazi­vom ove serije, zapi­tala sam se što točno znači bre­aking bad. Bilo je jasno da je riječ o „pos­ta­ja­nju lošim”, ali što točno to znači − nisam znala. Kako je bilo sigurno da ovu seriju neću ni pre­vo­diti ni lek­to­ri­rati, vrlo sam se brzo pres­tala zama­rati otkri­va­njem pre­ciz­nog značenja. I vje­ro­jatno bih ovaj ... Read More »

Scroll To Top