Tag Archives: ćevabdžija

Ćevapi ili čevapi

[Autorica: Su-Lin]

Ovo je jelo do nas sti­glo s Bli­skog istoka, a od naroda koji nam ga je pred­sta­vio posu­dili smo i ime za njega. Riječ je naravno o Tur­cima i tur­skome jeziku. Iako ime zapravo potječe iz arap­skoga (käbāb), tur­ski je bio jezik posred­stvom kojeg se naziv širio i u druge zemlje. Tur­sku riječ kebap posu­dili smo kao ćevap. Slično je ... Read More »

Scroll To Top