Tag Archives: dobra večer

Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Večer [autor: Kevin Chodzinski]

Riječ večer u stan­dard­nom je jeziku ime­nica žen­skog roda, i to tako­zvane i‑sklonidbe. JEDNINA MNOŽINA N večer večeri G večeri večeri D večeri veče­rima A večer večeri V večeri večeri L večeri veče­rima I večeri veče­rima S obzi­rom na to da je žen­skog roda, u istom rodu treba biti i pri­djev koji dolazi uz nju. Kažemo tako dobra večer, momačka ... Read More »

Scroll To Top