Tag Archives: dolje

Prema dole ili prema dolje

Iako u narje­čjima pos­toje i oblici dole i doli, u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­log glasi dolje. Riječ se odnosi na mjesto koje je niže od nekog dru­gog mjesta, a potječe od sta­ros­la­ven­ske riječi dolê (pri čemu je ê znak za jat, to jest za je). Dakle valja pri­pa­ziti pri upo­trebi ovog priloga. na putu prema dole > na putu ... Read More »

Scroll To Top