Tag Archives: evolucija

Evoluirati ili evolvirati

U hrvat­skom se jeziku uvri­je­žio gla­gol evo­lu­irati i nema potrebe da ga zamje­nju­jemo obli­kom evol­vi­rati, koji nam pola­gano pro­dire iz engle­skog jezika. Naime gla­gol evo­lu­irati tvo­ren je prema ime­nici evo­lu­cija (lat. evo­lu­tio), odnosno od nje­zine osnove evolu- doda­va­njem nas­tavka -irati. Pri posu­đi­va­nju iz stra­nih jezika pre­po­ru­čuje se da se posudi osnovni oblik, a da se ostali oblici izvode iz njega ... Read More »

Scroll To Top