Tag Archive for: grudanje

Gruda ili grudva

U hrvatskome standardnom jeziku postoji samo imenica gruda. Ova…