Tag Archives: impressum

Impressum ili impresum

Ime­nicu impre­sum pre­uzeli smo iz latin­skog jezika (prema impre­ssum − „ono što je utis­nuto”). Ona ozna­čuje ukup­nost poda­taka o nekoj publi­ka­ciji: ime autora i izda­vača, vlas­nika autor­skih prava, godinu i mjesto izda­va­nja i slično. Riječ je s vre­me­nom ušla u hrvat­ski jezik i danas je nje­gov puno­pra­van član. Što­više, i nemamo drugi izraz za ovaj pojam. Dakle ako je ovaj ... Read More »

Scroll To Top