Tag Archive for: internet

Doprinosi li internet izumiranju jezika?

András Kornai, mađarski matematički lingvist, u svojem je…