Tag Archives: istoznačnice

Kula ili toranj

Iako se često navode kao sino­nimi (riječi ista zna­če­nja), ove to riječi nisu u pot­pu­nosti. Umjesto kao istoz­nač­nice, bilo bi ih toč­nije odre­diti kao bliskoznačnice. Za obje je gra­đe­vine karak­te­ris­tično da su više nego šire, dok im je baza naj­češće okru­gla, ali može biti i čet­vr­tasta, pa i više­kutna. Obje gra­đe­vine mogu biti samos­talne, ali i inte­gra­lan dio nekoga većeg ... Read More »

Scroll To Top