Tag Archives: izbosti

Uboo ili ubo

Muški rod gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga gla­gola bosti pišemo isklju­čivo bo. Isto je i s gla­gol­skim pri­dje­vima izve­de­nih gla­gola: izbo, nabo, podbo, probo, ubo, a ne izboo, naboo, pod­boo, pro­boo, uboo. Gla­gol­ski se pri­djev radni tvori nas­tav­cima -o, -la, -lo, -li, -le, -la, koji se dodaju infi­ni­tiv­noj osnovi. Oblik nam je potre­ban za tvorbu per­fekta, plu­sk­vam­per­fekta, futura dru­goga, odnosno kon­di­ci­onala prvoga ... Read More »

Scroll To Top